خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی

پروردگارا توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی را باط
استفاده غیراخلاقی از پردازنده رایانه مردم برای ارز
من و کریمی باهم قهر نبودیم که بخواهیم آشتی کنیم/ و
مدتی اشتباه می‌کردم و بازیکنان را زیر فشار نتیجه ق