بسیج نیوز

ضرورت تشویق زائران خارجی برای ارسال آثار ادبی و هن
ای باشکوه از تو سرودن سعادت است/ این شعرها بهانه‌ی
افتتاح ۲۰ منزل مسکونی برای نیازمندان در شهرستان کل
جشنواره ملی سرزمین نور، بین المللی می شود/20هزار ب