خبرگزاری حوزه

پنجمین جشنواره
علما چراغ هدایت جامعه و حافظان دین اند
مسئولان از  بنگاه‌های تولیدی حمایت کنند
با تکمیل پروژه «حوزه جامع ایلام»  یک  هزار طلبه پذ
بازدید مسئولان مرکز خدمات حوزه  از نمایشگاه اشتغال
مسلمانان و مسیحیان مونترال، اقدام به اطعام بی خانم
۵۹طرح در دست تحقیق / ۴۰اثر در انتظار نشر/برگزاری ۱