علم و فناوری

کاربران فضای مجازی از خجالت شرکت اسلحه سازی لاکهید
روسیه: تحریم‌های آمریکا بی‌پایه و اساس است؛ به تحر
ممانعت مایکروسافت از هک سایت‌های جمهوری‌خواهان توس
مردم کشش درمان‌های فانتزی را ندارند
رشته «موشن گرافیک» در دانشگاه علمی کاربردی ایجاد ش
تبدیل گروه‌های خونی A و B به O ممکن می‌شود
یک هزار و 230 طرح بهداشت و درمان در کشور در حال اج