اشتغال

اولتیماتوم مجلس برای تعیین تکلیف پول درمان کارگران
کمبــود نقدینگی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی ا
ایلام| پای حرف کارگران فصلی ایلام؛ از جان خود مایه
جلسه بازنگری مزد کارگران تشکیل می‌شود؟
جزئیات پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی کمیته امداد
قاچاق کالا تیری بر تولید ملی است
خوزستان|هیچ درخواستی از سوی شرکت ایرکست هاونبرگ به
کمیته امداد فسا به متولیان ایجاد اشتغال بسته تشویق
بیرجند| قطار وعده‌های بدون عمل برای کارگران؛ اینجا
جزئیات تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی کمیته امداد به بنگ
کارگران گروه ملی خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدن