کشتی

قاسم‌پور در فینال، باستانی و بلفکه در رده‌بندی/ حذ
نمایندگان ایران در ۵ وزن دوم رقبای خود را شناختند
قاسم پور فینالیست شد/6 آزاد و فرنگی کار ایران در ر
صعود قاسم‌پور، باستانی و بلفکه به نیمه‌نهایی تورنم
نتایج کشتی آزاد و فرنگی جام سروپلادو در کوبا/قهرما
پازاج: توقع نداشتیم عزیزی وارد حاشیه شود/ او اجازه
مدیر تیم‌های ملی پایه کشتی فرنگی بر چه نظارت می‌کن