حوادث

پروردگارا توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی را باط
ارتباط دراویش گنابادی با آمریکا و رژیم غاصب صهیونی
اندام‌های از بین رفته‌ای که دوباره زنده شدند
زیبنده کشوری که خاورمیانه را امن کرده
پروردگارا توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی را ب