قرآن و معارف

فرد قرآنی ابتدا باید خود را تغییر دهد تا در دیگران
بانک اطلاعات جوانان و نخبگان شهرستان گنبدکاووس تدو