مهندسی

سنگ اندازی سازمان برنامه در توسعه انرژی‌های تجدیدپ
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیرها امسال به 1100 مگاوات م
طرح بازگشت نخبگان را بسیار جدی پیگیری می‌کنیم
مورچه‌های تنبل ترافیک را کم می‌کنند
بهینه‌سازی خاک به‌کمک پوسته برنج و آهک
طرح بازگشت نخبگان را بسیار جدی پیگیری می‌کنیم
افزایش استحکام بدنه‌ هواپیمای بدون سرنشین با فناور
روایت نشنال‌اینترست از تسلیحاتی که ناوهای هواپیماب
تاریخچه شکل گیری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری