محیط زیست

نماینده مجلس: انتقال آب از تفکرات گروه کاووس سید ا
حذف کپى کارت ملى و شناسنامه براى انجام امور ادارى
ایستگاه پایش گرد و غبار و ریزگرد‌ها در تمام شهرستا
انتقاد دفتر تحکیم وحدت از کم‌کاری مسئولان محیط‌ زی
هوای تهران سالم است
حذف کپی کارت ملی و شناسنامه برای انجام امور اداری
حذف کپی کارت ملی و شناسنامه برای انجام امور اداری