هدف اصلی مقاله حاضر تخمین حجم اقتصاد پنهان ایران در دوره زمانی 1389-1355 با استفاده از روش میمیک و سپس بررسی تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی است.
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار

بررسی اثر حجم اقتصاد زیرزمینی (روش میمیک) بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران

خبرگزاری فارس : محمد شریف کریمی، سهراب دل انگیزان، راضیه حیدریان محمد ابادی

15155194 کد خبر
24 اسفند تاریخ

چکیده:  

 اثرگذاری اقتصاد پنهان بر شاخص ­های مهم اقتصادی از قبیل تولید و مصرف این ضرورت را ایجاب می ­نماید تا با بررسی حجم این پدیده و تأثیرگذاری آن بر شاخص ­های مهم اقتصادی راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان می­ دهند حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیات‌ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر آن می‌باشند. هدف اصلی مقاله حاضر تخمین حجم اقتصاد پنهان ایران در دوره زمانی 1389-1355 با استفاده از روش میمیک و سپس بررسی تأثیر آن بر درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی است. نتایج حاصل نشان می­دهد که اقتصاد پنهان حجم بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و در دوره زمانی مورد مطالعه روند رو به رشدی را نشان می­دهد علاوه بر این، اقتصاد پنهان در بلندمدت تأثیر منفی معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد ولی بین اقتصاد پنهان و رشد اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد، اقتصاد پنهان، میمیک، ایران، ARDL.

نویسندگان:

محمد شریف کریمی: استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول) دانشگاه رازی

 سهراب دل انگیزان، راضیه حیدریان محمد ابادی

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی - سال پنجم، شماره 19، پاییز 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. img  

  1. تودی فا   
  2. اقتصادی
لطفاً جهت فعال سازی این گزینه وارد حساب کاربری خود شوید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار
avatar
جهت دسترسی به تمامی امکانات وب سایت نیاز است وارد حساب کاربری خود شوید درصورتی که هنوز نام کاربری ایجاد نکرده اید از کلید ثبت نام یا جهت ورود بحساب کاربری خود از کلید ورود استفاده نمایید   ورود | ثبت نام | مرور اخبار